نظرسنجی

در خانه بمانید؛ قرنطینۀ خود خواسته فرصتی برای کارهای نکرده

در خانه بمانید؛ قرنطینۀ خود خواسته فرصتی برای کارهای نکرده

نویسنده: ولی محمد حدید قسمت دوم شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان و جهان در حال افزایش است.