نماینده ویژه ملل متحد

نمایندۀ ویژۀ ملل متحد از طالبان و دولت می‌خواهد که روی یافتن راه حل سیاسی تمرکز کنند

نمایندۀ ویژۀ ملل متحد از طالبان و دولت می‌خواهد که روی یافتن راه حل سیاسی تمرکز کنند

دیبورا لیونز، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان پس از دیدارش با اعضای هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه
نمایندۀ ویژۀ ملل متحد به طالبان: گفت‌وگوهای صلح را اولویت دهید

نمایندۀ ویژۀ ملل متحد به طالبان: گفت‌وگوهای صلح را اولویت دهید

دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) اعلام کرده که دیبورا لیونز، رییس این نهاد و نمایندۀ ویژۀ سازمان