نهادهای بین‌المللی

کمیسیون حقوق بشر: سازمان ملل و جامعۀ جهانی برای جلوگیری از فجایع انسانی اقدام بکنند

کمیسیون حقوق بشر: سازمان ملل و جامعۀ جهانی برای جلوگیری از فجایع انسانی اقدام بکنند

هم‌زمان با افزایش خشونت‌ها و کشیده‌ شدن جنگ در داخل شهرهای کشور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سازمان ملل