نهادهای عدلی و قضایی

کابل از دادگاه بین‌المللی لاهه می‌خواهد که جنایت‌های جنگی در قلمرو افغانستان را بررسی کند

کابل از دادگاه بین‌المللی لاهه می‌خواهد که جنایت‌های جنگی در قلمرو افغانستان را بررسی کند

وزارت خارجه از گفت‌وگوی محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ کشور با دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه خبر می‌دهد. دولت افغانستان