نهال شانی

سرپل، دستان زنان محافظ نهال‌های تازه غرس شده

سرپل، دستان زنان محافظ نهال‌های تازه غرس شده

 طی راه اندازی یک برنامه‌ زیر عنوان “سرسبزی” در حدود 400 نهال ناجو در مرکز و ولسوالی سوزمه‌قلعه ولایت سرپل