نهرالسراج

نیروهای کماندو 27 فرد ملکی را از یک زندان طالبان در هلمند آزاد ساختند

نیروهای کماندو 27 فرد ملکی را از یک زندان طالبان در هلمند آزاد ساختند

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که نیروهای کماندوی ارتش 27 غیرنظامی را از یک زندان طالبان در هلمند آزاد