نگرانی امنیتی

افزایش حمله‌های طالبان در بدخشان؛ مردم از رسیدن این گروه به دروازه‌های شهر فیض‌آباد نگران‌اند

افزایش حمله‌های طالبان در بدخشان؛ مردم از رسیدن این گروه به دروازه‌های شهر فیض‌آباد نگران‌اند

در کمتر از یک هفتۀ پسین شماری از ولسوالی‌ها و مناطقی از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان گواه ناامنی‌های بی‌پیشینه