نیروهای مردمی

تنگ شدن حلقۀ محاصرۀ طالبان بر مرکز ولایت تخار؛ باشندگان تخار در پیوند به بی توجهی دولت در کابل خیمۀ اعتراضی بر افراشتند

تنگ شدن حلقۀ محاصرۀ طالبان بر مرکز ولایت تخار؛ باشندگان تخار در پیوند به بی توجهی دولت در کابل خیمۀ اعتراضی بر افراشتند

به دنبال افزایش نا امنی‌ها، سقوط بی پشینۀ ولسوالی‌ها و تنگ شدن حلقۀ محاصرۀ طالبان بر شهر تالقان مرکز ولایت
نیروهای بسیج مردمی 23 جنگ‌جوی طالبان را در ولایت سرپل اسیر گرفتند

نیروهای بسیج مردمی 23 جنگ‌جوی طالبان را در ولایت سرپل اسیر گرفتند

پایگاه ۲۰۹ ارتش در شمال کشور اعلام کرده که نیروهای بسیج مردمی 23 جنگ‌جوی گروه طالبان را در ولسوالی بلخاب
نیروهای مردمی در برابر طالبان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برای دولت

نیروهای مردمی در برابر طالبان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برای دولت

پس از آن ‌که حمله‌های فزایندۀ طالبان به گونۀ بی‌پیشینه‌یی بر بخش‌هایی از شمال آغاز شد و این گروه به
وزارت داخله برای داوطلبان در بلخ جنگ‌افزار توزیع می‌کند

وزارت داخله برای داوطلبان در بلخ جنگ‌افزار توزیع می‌کند

پس از گسترش جنگ در شمال به ویژه در ولایت بلخ و سقوط شماری از ولسوالی‌های این ولایت به دست