هستۀ مشترک داعش و حقانی

نابودی هستۀ مشترک داعش و شبکۀ حقانی در کابل

نابودی هستۀ مشترک داعش و شبکۀ حقانی در کابل

ریاست عمومی امنیت ملی کشور با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرده است که نیروهای ویژۀ این نهاد امنیتی در سه عملیات