هشدار طالبان

هشدار طالبان به کادر درمانی بدخشان؛ در صورت درمان زخمیان نیروهای امنیتی پزشکان مورد هدف قرار می‌گیرند

هشدار طالبان به کادر درمانی بدخشان؛ در صورت درمان زخمیان نیروهای امنیتی پزشکان مورد هدف قرار می‌گیرند

مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که جنگ‌جویان گروه طالبان به کادر درمانی این ولایت هشدار داده‌ است که در صورت درمان