هشدار وزیر صحت

وزیر صحت عامه: برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در روزهای عید از دیدوبازدید خودداری کنید

وزیر صحت عامه: برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در روزهای عید از دیدوبازدید خودداری کنید

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامۀ کشور از شهروندان می‌خواهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در روزهای عید، از