هفتۀ سرباز

نظامیان به روایت زن/ برنامه‌ای به مناسبت هفتۀ سرباز

نظامیان به روایت زن/ برنامه‌ای به مناسبت هفتۀ سرباز

برنامه‌ای به مناسبت هفتۀ سرباز زیر عنوان “نظامیان به روایت زن” در سالن مقام ولایت بلخ برگزار شد. دفتر مطبوعاتی