هنرمندان زن

حفیظه محمدی: نقاشی برایم پناهگاه امنی شده است

حفیظه محمدی: نقاشی برایم پناهگاه امنی شده است

نویسنده: سونیا آژمان در کشوری ‌که رنج و جنگ حرف نخست را می‌گوید، هنر بهترین پناهگاهی برای افرادی می‌شود که