هنر

هراس از سینما و عشق دو دیکتاتور بزرگ به فیلم

هراس از سینما و عشق دو دیکتاتور بزرگ به فیلم

ساختمان «سینمای پارک» در شهر نو کابل به ‌راحتی از سوی شهرداری ویران شد. این ساختمان به دستور مستقیم معاون