هویت کردی

سرگذشت جمشیدخان؛ هویت و مسأله شرق

سرگذشت جمشیدخان؛ هویت و مسأله شرق

نویسنده: ابومسلم خراسانی ناچاری خودش سرنوشت انسانِ شرقی را رقم می‌زند. اندیشه و تفکر را در ضمیرش می‌خشکاند و او