هیأت داوران

لینا علم برای دومین بار عضویت هیأت داوران جشنوارۀ سینمایی «امجن اندیا» را دریافت کرد

لینا علم برای دومین بار عضویت هیأت داوران جشنوارۀ سینمایی «امجن اندیا» را دریافت کرد

لینا علم، بازی‌گر و هنرپیشۀ زن سینمای افغانستان برای دومین بار به عنوان عضو هیأت داوران در جشنوارۀ سینمایی بین‌المللی