هیأت مذاکراتی طالبان

عضو هیأت مذاکراتی دولت: برای نهایی‌سازی کارشیوۀ مذاکرات مستقیم منتظر تصمیم طالبان هستیم

عضو هیأت مذاکراتی دولت: برای نهایی‌سازی کارشیوۀ مذاکرات مستقیم منتظر تصمیم طالبان هستیم

غلام فاروق مجروح، عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان می‌گوید که هیأت طالبان برای نهایی کردن کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح تا