هیات دولت

اجلاس هیأت عالی رتبۀ صلح دولت افغانستان با نماینده‌گان طالبان در قطر آغاز شد

اجلاس هیأت عالی رتبۀ صلح دولت افغانستان با نماینده‌گان طالبان در قطر آغاز شد

دفتر سیاسی طالبان در قطر تأیید می‌کند که اجلاس هیأت عالی رتبۀ دولت افغانستان با نماینده‌گان طالبان در قطر آغاز