هیات طالبان

هیأتی از دفتر سیاسی طالبان درقطر به ایران سفر کرده است

هیأتی از دفتر سیاسی طالبان درقطر به ایران سفر کرده است

دفتر سیاسی طالبان در قطر، اعلام کرده است که هیأتی از سوی این گروه به رهبری ملا برادر، معاون سیاسی