والی بدخشان

دومین روز دادخواهی معترضان در بدخشان؛ والی را برکنار و مجازات کنید

دومین روز دادخواهی معترضان در بدخشان؛ والی را برکنار و مجازات کنید

دادخواهی معترضان در بدخشان وارد دومین روز شده است. معترضان با برپایی خیمۀ تحصن در نزدیکی دروازۀ ورودی مقام ولایت
تأکید والی بدخشان روی از سرگیری فعالیت‌ها و همکاری‌های میان‌مرزی با تاجیکستان

تأکید والی بدخشان روی از سرگیری فعالیت‌ها و همکاری‌های میان‌مرزی با تاجیکستان

مقام‌های محلی در ولایت بدخشان خواستار از سرگیری فعالیت‌ها و همکاری‌های میان‌مرزی با کشور تاجیکستان هستند. والی بدخشان در یک