والی بلخ

والی بلخ: هیچ خطری بندر بازرگانی حیرتان را تهدید نمی‌کند

والی بلخ: هیچ خطری بندر بازرگانی حیرتان را تهدید نمی‌کند

به دنبال افزایش ناامنی و شدت جنگ در ولسوالی‌های کلدار و شورتپه، والی بلخ می‌گوید که هیچ خطری بندر بازرگانی