والی

عنایت‌الله کمال به عنوان والی جدید فاریاب گماشته شد

عنایت‌الله کمال به عنوان والی جدید فاریاب گماشته شد

ادارۀ مستقل ارگان‌های محل اعلام کرده که عنایت‌الله کمال به عنوان والی جدید فاریاب گماشته شده است. این اداره امروز
ارگان‌های محلی: والی‌ها به جای سخنگویان رویدادهای ولایتی را اطلاع رسانی می‌کنند

ارگان‌های محلی: والی‌ها به جای سخنگویان رویدادهای ولایتی را اطلاع رسانی می‌کنند

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید، از این پس والی‌ها به جای سخنگویان اداره‌های محلی، رویدادهای ولایتی را اطلاع‌رسانی خواهند کرد.