واکسین پولیو

آغاز کمپاین واکسین پولیو در ولایت سرپل

آغاز کمپاین واکسین پولیو در ولایت سرپل

کمپاین واکسین پولیو با چکاندن دو قطره واکسین به دهان کودکان و با شعار بیایید طفل توانمند داشته باشیم و