واکنش مردم

واکنش مردم هرات به اعلامیۀ دارالعلوم این ولایت؛به خون سربازان کشور احترام بگذارید

واکنش مردم هرات به اعلامیۀ دارالعلوم این ولایت؛به خون سربازان کشور احترام بگذارید

نشر اعلامیۀ دارالعلوم هرات در حمایت از توافقنامۀ صلح آمریکا با طالبان، با واکنش تند شهروندان هرات مواجه شده است.