وزارت خارجه امریکا

وزارت خارجۀ امریکا به کشورهای منطقه: در موفقیت روند صلح افغانستان همکاری کنید

وزارت خارجۀ امریکا به کشورهای منطقه: در موفقیت روند صلح افغانستان همکاری کنید

وزارت خارجۀ امریکا می‌‌گوید که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان کشورهای منطقه به ویژۀ چین و روسیه باید
وزارت خارجۀ امریکا: همسایه‌های افغانستان برای تأمین صلح در این کشور همکاری کنند

وزارت خارجۀ امریکا: همسایه‌های افغانستان برای تأمین صلح در این کشور همکاری کنند

وزارت خارجۀ امریکا از کشورهای همسایۀ افغانستان به ویژه ایران می‌خواهد که برای تأمین صلح در این کشور، همکاری کنند.
وزارت خارجۀ امریکا: چگونه‌گی کشتار کارمندان موسسۀ ماین‌پاکی در بغلان فوراً بررسی شود

وزارت خارجۀ امریکا: چگونه‌گی کشتار کارمندان موسسۀ ماین‌پاکی در بغلان فوراً بررسی شود

وزارت خارجۀ امریکا در واکنش به کشتار هدف‌مند یازده کارمند موسسۀ ماین‌پاکی «هالوترست» در ولایت بغلان، خواستار آغاز بررسی‌های فوری