وزارت خزانه داری امریکا

وزارت خزانه‌داری امریکا: شبکۀ القاعده در افغانستان رو به پیشرفت است

وزارت خزانه‌داری امریکا: شبکۀ القاعده در افغانستان رو به پیشرفت است

وزارت خزانه‌داری امریکا در یک گزارش تازه از پیشرفت روز افزون شبکۀ تروریستی القاعده در افغانستان خبر می‌دهد. در گزارش