وزارت مخابرات

مسلمیار: فعال نشدن سیستم ریل‌تایم شهروندان را نگران ساخته

مسلمیار: فعال نشدن سیستم ریل‌تایم شهروندان را نگران ساخته

عبدالهادی مسلمیار، رییس مجلس سنای کشور در واکنش به عدم راه‌اندازی سیستم ریل‌تایم در ادارۀ «اترا» می‌گوید که فعال نشدن
وزارت مخابرات: امسال 40 ولسوالی به شبکۀ فایبر نوری وصل شده‌اند

وزارت مخابرات: امسال 40 ولسوالی به شبکۀ فایبر نوری وصل شده‌اند

وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی می‌گوید که 40 ولسوالی در جریان سال 1399 خورشیدی به شبکۀ فایبر نوری وصل شده‌اند.