وزارت معارف

حیف‌و‌میل بودجۀ معارف؛ رییس تدارکات وزارت معارف و رییس یک شرکت خصوصی بازداشت شدند

حیف‌و‌میل بودجۀ معارف؛ رییس تدارکات وزارت معارف و رییس یک شرکت خصوصی بازداشت شدند

دادستانی کل اعلام کرده است که یک مقام ارشد وزارت معارف و رییس یک شرکت خصوصی به اتهام حیف‌ومیل بودجۀ
طرح انتقال دانش‌آموزان به مسجدها؛ بازگشت به عقب یا زمینه‌سازی برای رشد بنیادگرایی؟

طرح انتقال دانش‌آموزان به مسجدها؛ بازگشت به عقب یا زمینه‌سازی برای رشد بنیادگرایی؟

وزارت معارف کشور اخیراً طرحی را همه‌گانی کرده است که طی آن دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها باید به