وزیر خارجه قطر

وزیر خارجۀ امریکا برای بحث روی وضعیت افغانستان به هند سفر می‌کند

وزیر خارجۀ امریکا برای بحث روی وضعیت افغانستان به هند سفر می‌کند

روزنامۀ «هندوستان تایمز» گزارش می‌دهد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجۀ امریکا تا سه روز دیگری به هند سفر می‌کند و
خلیل‌زاد با وزیر خارجۀ قطر در مورد صلح افغانستان صحبت کرد

خلیل‌زاد با وزیر خارجۀ قطر در مورد صلح افغانستان صحبت کرد

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان با عبدالرحمان آل‌ثانی، وزیر خارجۀ قطر در مورد صلح افغانستان گفت‌وگو