وزیر دفاع امریکا

وزیر دفاع امریکا: ارتش افغانستان پیش از بازپس‌گیری ولسوالی‌ها باید جلو پیش‌روی طالبان را بگیرد

وزیر دفاع امریکا: ارتش افغانستان پیش از بازپس‌گیری ولسوالی‌ها باید جلو پیش‌روی طالبان را بگیرد

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که ارتش افغانستان باید پیش از اقدام به بازپس‌گیری مناطق از دست‌رفته،
وزیر دفاع امریکا خواهان افزایش فشارهای بین‌المللی برای تأمین صلح در افغانستان است

وزیر دفاع امریکا خواهان افزایش فشارهای بین‌المللی برای تأمین صلح در افغانستان است

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا خواهان افزایش فشارهای بین‌المللی برای تأمین صلح در افغانستان است. آقای آستین ناوقت