وضعیت کودکان

نگرانی از قاچاق گستردۀ انسان به ویژه کودکان در مرزهای غربی کشور

نگرانی از قاچاق گستردۀ انسان به ویژه کودکان در مرزهای غربی کشور

مرزهای غربی کشور در ولایت‌های هرات و نیمروز همه‌روزه گواه عبور صدها انسانی است که با هدایت قاچاق‌بران، راه رسیدن