ولسوالی خانقاه

ساختمان معارف ولسوالی خانقاه جوزجان پس از 20 سال تهداب‌گذاری شد

ساختمان معارف ولسوالی خانقاه جوزجان پس از 20 سال تهداب‌گذاری شد

پس از گذشت دو دهه دولت‌داری در کشور سنگ‌ تهداب ساختمان معارف در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان به تازه‌‌گی گذاشته
شماری از روستاهای ولایت جوزجان در وضعیت «صلح اعلام ناشده» قرار دارند

شماری از روستاهای ولایت جوزجان در وضعیت «صلح اعلام ناشده» قرار دارند

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که شماری از روستاها در ولسوالی خانقاه این ولایت در وضعیت «صلح اعلام ناشده»