ولسوالی شکردره

ادارۀ تنظیم آب: بند شاه و عروس به زودی گشایش می‌یابد

ادارۀ تنظیم آب: بند شاه و عروس به زودی گشایش می‌یابد

ادارۀ تنظیم امور آب اعلام کرده که بند شاه و عروس در ولسوالی شکردرۀ کابل به زودی گشایش می‌یابد. این اداره
افزایش حمله‌های طالبان بر ولسوالی شکردرۀ کابل ده‌ها خانواده را بی‌جا ساخته است

افزایش حمله‌های طالبان بر ولسوالی شکردرۀ کابل ده‌ها خانواده را بی‌جا ساخته است

افزایش حمله‌های تهاجمی گروه طالبان بر روستاهای ولسوالی شکردرۀ کابل، ده‌ها خانواده را آواره ساخته است. وزارت امور مهاجرین و