ولسوالی قرقین

مرکزهای آموزشی و صحی در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان دوباره فعال شدند

مرکزهای آموزشی و صحی در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان دوباره فعال شدند

پس از پاک‌سازی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان از وجود جنگ‌جویان گروه طالبان، مرکزهای آموزشی و صحی در این ولسوالی دوباره
گسترش جنگ و رکود صنعت قالین در جوزجان

گسترش جنگ و رکود صنعت قالین در جوزجان

صنعت قالین شناسۀ مردمان جوزجان است که در پهلوی کشاورزی، مهم‌ترین منبع عایداتی باشنده‌گان این ولایت را تشکیل می‌دهد. این
حمله طالبان در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان عقب زده شد

حمله طالبان در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان عقب زده شد

مسوولان محلی ولایت جوزجان می‌گویند که نیمه‌های شب گذشته گروه طالبان حملات شان را بالای پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی