ولسوالی منگجیک

قاضی نام‌نهاد طالبان در ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان کشته شد

قاضی نام‌نهاد طالبان در ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان کشته شد

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که از دو روز به این‌سو حمله‌های وقفه‌یی جنگ‌جویان طالبان بر ساختمان فرماندهی پولیس
یک فرمانده طالبان با 6 جنگ‌جویش در سرپل کشته شد

یک فرمانده طالبان با 6 جنگ‌جویش در سرپل کشته شد

مسوولان امنیتی در شمال کشور می‌گویند که در یک درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی «گوسفندی»