ولسوالی کرخ هرات

نُه جنگجوی طالب در عملیات هوایی ارتش در هرات کشته شدند

نُه جنگجوی طالب در عملیات هوایی ارتش در هرات کشته شدند

دفتر مطبوعاتی پایگاه ۲۰۷ ظفر ارتش در غرب کشور از انجام یک عملیات هوایی بر تجمع گروه طالبان در ولسوالی