ولسوالی گلدره

اجساد پنج نفر در ولسوالی گل‌درۀ کابل یافت شده است

اجساد پنج نفر در ولسوالی گل‌درۀ کابل یافت شده است

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که اجساد پنج نفر در ولسوالی گل‌درۀ کابل یافته شده است. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی