پامیر

جان باختن سه تن در پامیر بدخشان

جان باختن سه تن در پامیر بدخشان

منابع محلی در بدخشان از مرگ سه تن در منطقۀ پامیر ولسوالی واخان بدخشان خبر داده، می‌گویند که این افراد
نگرانی از شیوع بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین در پامیر بدخشان

نگرانی از شیوع بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین در پامیر بدخشان

مسوولان محلی و باشنده‌گان منطقۀ «پامیر» در ولسوالی واخان بدخشان می‌گویند که افزون بر بیماری‌های فصلی مانند سینه‌بغل، بیماری‌های ناشی