پاندمی کرونا

هیولای کرونا؛ آغاز برنامۀ مدیریت فراورده‌های زراعتی و نگرانی کشاورزان هرات

هیولای کرونا؛ آغاز برنامۀ مدیریت فراورده‌های زراعتی و نگرانی کشاورزان هرات

ریاست زراعت هرات طرح مدیریت محصولات زراعتی را در جریان پاندمی ویروس کرونا در این ولایت آغاز کرده است. مسوولان