پایگاه نظامی

آموزش نظامیان افغانستان؛ ناتو برای ایجاد پایگاهی در قطر رأی‌زنی دارد

آموزش نظامیان افغانستان؛ ناتو برای ایجاد پایگاهی در قطر رأی‌زنی دارد

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع معتبری در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرده که این سازمان سرگرم رأی‌زنی برای