پایگاه نیروهای امریکایی

نیروهای امریکایی قرارگاه «کابل جدید» را به نظامیان افغانستان واگذار کردند

نیروهای امریکایی قرارگاه «کابل جدید» را به نظامیان افغانستان واگذار کردند

مسوولان وزارت دفاع ملی کشور می‌گویند که نیروهای امریکایی قرارگاه «کابل جدید» در پایتخت را به ارتش افغانستان واگذار کرده‌اند.