پرتات راکت

اصابت راکت بر یک خانۀ رهایشی در غزنی سه کشته برجای گذاشت

اصابت راکت بر یک خانۀ رهایشی در غزنی سه کشته برجای گذاشت

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که بر اثر اصابت یک فیر راکت بر یک خانۀ رهایشی در شهر غزنی