پرداخت کرایه در روزهای قرنطینه

پیش‌گیری از شیوع کرونا؛ شهر شبرغان وارد مرحلۀ نخست قرنطینه شد

پیش‌گیری از شیوع کرونا؛ شهر شبرغان وارد مرحلۀ نخست قرنطینه شد

بر بنیاد فیصلۀ کمیسیون مبارزه با ویروس کرونا، نخستین مرحلۀ قرنطینه شدن شهر شبرغان به اجرا گذاشته شد. مسوولان محلی