پرسۀ مرگ

پانزده قربانی مشکوک کرونا؛ مرگ در هرات پرسه می‌زند

پانزده قربانی مشکوک کرونا؛ مرگ در هرات پرسه می‌زند

ریاست صحت عامۀ هرات می‌گوید با مرگ پانزده بیمار مشکوک به ویروس کرونا در این ولایت، شمار قربانیان این ویروس