پروسه صلح

خلیل‌زاد با وزیر خارجۀ هند در مورد صلح افغانستان گفت‌وگو کرد

خلیل‌زاد با وزیر خارجۀ هند در مورد صلح افغانستان گفت‌وگو کرد

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان با سابر امانیام جی‌شنکر، وزیر خارجۀ هند در مورد صلح افغانستان
زلمی خلیل‌زاد با اشرف غنی دیدار کرد

زلمی خلیل‌زاد با اشرف غنی دیدار کرد

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح
خلیل‌زاد در رأس یک هیأت بلندرتبۀ امریکایی عازم کابل و دوحه شده است

خلیل‌زاد در رأس یک هیأت بلندرتبۀ امریکایی عازم کابل و دوحه شده است

وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرده که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ این کشور در امور صلح افغانستان در رأس یک هیأت
ارگ: حمله بر اهداف و تاسیسات ملکی پروسۀ صلح را آسیب می‌زند

ارگ: حمله بر اهداف و تاسیسات ملکی پروسۀ صلح را آسیب می‌زند

ارگ ریاست جمهوری در واکنش به حملۀ انفجاری بر کاروان موترهای یک عضو مجلس نماینده‌گان در کابل می‌گوید، حمله بر