پوسته‌های امنیتی

وزارت داخله: افرادی که نیروهای امنیتی را به تسلیم شدن به طالبان ترغیب می‌کردند، بازداشت شدند

وزارت داخله: افرادی که نیروهای امنیتی را به تسلیم شدن به طالبان ترغیب می‌کردند، بازداشت شدند

وزارت امور داخله از بازداشت افرادی خبر می‌دهد که به گفتۀ این نهاد برای تسلیمی پوسته‌های امنیتی به جنگ‌جویان طالبان