پولیس کندز

پولیس کندز چهار نفر را به ظن فعالیت‌های استخباراتی بازداشت کرد

پولیس کندز چهار نفر را به ظن فعالیت‌های استخباراتی بازداشت کرد

مسوولان امنیتی در کندز می‌گویند که چهار نفر به ظن فعالیت‌های استخباراتی و برنامه‌ریزی حمله‌های تروریستی در این ولایت بازداشت
دو دست‌فروش مواد مخدر در شهر کندز بازداشت شدند

دو دست‌فروش مواد مخدر در شهر کندز بازداشت شدند

مسوولان امنیتی در ولایت کندز می‌گویند که دو فروشندۀ هیروین و شیشه از سوی کارمندان پولیس مبارزه با مواد مخدر