پولیو

سفارت امریکا در کابل خواهان بررسی کشتار واکسناتوران در ننگرهار شده است

سفارت امریکا در کابل خواهان بررسی کشتار واکسناتوران در ننگرهار شده است

سفارت امریکا در کابل کشته شدن چهار واکسناتور پولیو در ننگرهار را محکوم کرده است. سفارت امریکا از دولت افغانستان
ثبت دومین مورد فلج کودکان در ولایت بادغیس

ثبت دومین مورد فلج کودکان در ولایت بادغیس

مسوولان ریاست صحت عامه در ولایت بادغیس از ثبت دومین رویداد مثبت فلج کودکان در جریان چهار ماه پسین در
هفتادوپنج هزار کودک در بدخشان از تطبیق واکسین پولیو بازمانده‌اند

هفتادوپنج هزار کودک در بدخشان از تطبیق واکسین پولیو بازمانده‌اند

مسوولان سازمان صحی جهان در بدخشان می‌گویند که  75 هزار کودک به دلیل سردی هوا و دوری راه‌های مواصلاتی از