چالش های باغداران بدخشان

ایجاد کمربند سبز؛ امسال دو میلیون نهال در بدخشان غرس می‌شود

ایجاد کمربند سبز؛ امسال دو میلیون نهال در بدخشان غرس می‌شود

مسوولان ادارۀ زراعت بدخشان می‌گویند که آنان روند نهال‌شانی را در شهر فیض آباد مرکز بدخشان آغاز کرده‌اند. آنان می‌گویند