چالش هویت

نگاهی به زنده‌گی جوگی‌ها؛ شهرنشینانی که به باد فراموشی سپرده شده‌اند

نگاهی به زنده‌گی جوگی‌ها؛ شهرنشینانی که به باد فراموشی سپرده شده‌اند

جوگی‌ها نیز مانند بسیاری از تبارهای قومی دیگر در مرکز شهرهای بزرگ و کوچک این سرزمین زنده‌گی می‌کنند. با وجود